Πανελλήνια Ένωση Χειροπρακτών

Πανελλήνια Ένωση Χειροπρακτών

Πανελλήνια Ένωση Χειροπρακτών (ΠΕΧ) 

Η Πανελλήνια Ένωση Χειροπρακτών (ΠΕΧ) αποτελεί έναν διοικητικό κλάδο του Συλλόγου ΠΑΣΕΜΕΘ και είναι ένας φορέας που συστάθηκε με βασικό σκοπό να αποτελέσει την ομπρέλα κάτω από την οποία ενώνονται οι Χειροπράκτες από όλη την Ελλάδα. Η φωνή των πολλών είναι πιο δυνατή από τη φωνή των λίγων. Η συσπείρωση σε εθνικό επίπεδο επιτρέπει στους Χειροπράκτες να ενημερώνονται άμεσα για όλα τα νέα και τις εξελίξεις που τους αφορούν. Η ΠΕΧ αναλαμβάνει τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων μέσω διαδικτύου, ενώ παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές για ζητήματα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Με την εγγραφή στην Ένωση παρέχεται ηλεκτρονική κάρτα αλλά και Certificate που αποδεικνύουν την ιδιότητά του εγκεκριμένου μέλους, ενώ παράλληλα όλα τα ονόματα των μελών αναρτώνται στην ιστοσελίδα του φορέα.